Kanker: Begin van het einde, of het einde van het begin? (Deel één)

Kanker en planten, wanneer gaat dat goed en wanneer fout?

Recente berichten over curcumine uit de geelwortel, bekend van uw kruidenrekje, laat oncologen verbaasd staan over het grote aantal inwerkingen op tumoren. Hoe zit dat?

Dat kunt u lezen op in  delen van een cyclus over kanker.  Ik ben met twee Belgische deskundigen begonnen aan deze serie om zin en onzin over het gebruik van planten tegen kanker te ontrafelen. Daarbij worden moeilijke begrippen en termen niet uit de weg gegaan maar wordt wel geprobeerd deze uit te leggen. Het kan best een lange serie worden, over alles wat u hierover maar zou willen weten.

Staat er niet wat u zocht, dan kunt u uw vragen kwijt of reageren op de serie, dat mag ook.

 

Kanker leeft bij de mensen en moet eigenlijk dood.

 Inleiding

Omdat in mijn directe omgeving recentelijk een aantal mensen zijn overleden aan diverse soorten van kanker pak ik een in de steek gelaten project  weer op in de wetenschap dat ik u niet het naadje van de kous kan uitleggen, want ik ben geen oncoloog en in de verste verte ook niet medisch geschoold.

Wel heb ik de nodige publicaties gelezen en onderzoeken gevolgd en ben zelf wat meer gegroeid in kennis en die kennis wil ik met u gaan delen.

De reden is eigenlijk vrij simpel: Er wordt wat onzin op het wereldwijdeweb ten berde gedragen en tot overmaat van ramp vroeg laatst iemand aan ons, de redactie van Plantaardigheden, om een recept voor zwarte zalf en adressen waar de ingrediënten te koop waren.

Nu heeft Tros Radar al de nodige, terecht negatieve, aandacht daar aan gegeven maar toch zijn er gehypte verhalen in omloop en zijn er mensen die dat graag willen hebben omdat gewetenlozen dat te koop aanbieden en daar fantasievolle claims aanhangen en mensen in wanhoop de stomste en ook gevaarlijke dingen willen doen om aan het leven vast te willen houden

Op het web zijn ook de anti-kwak verenigingen en daarmee verwant, skepsis actief maar daar heb ik ook gemerkt dat die soms wel eens de klok gehoord hebben maar niet geheel op de hoogte zijn van de plaats waar de klepel hangt, soms zijn die betogen zo wild dat ik ze niet verder kan lezen, laat staan dat ik hier een citaat wil aanhalen. U zoekt ze zelf maar eens.

 

Wat we nu gaan doen is een overzicht geven van de soorten ziekten die samengevat worden onder de alomvattende term kanker. De soorten behandelingen die worden toegepast in de geneeskunde en welke daarbij ondersteund kunnen worden door gebruik te maken van wat het plantenrijk te bieden heeft. Dat is heel wat, zult u gaan merken, echter wat meestal niet gebeurt op het www. zijn de nadelen die eraan zitten en dat wordt meestal nagelaten te vermelden, of dat het heel goed onzin kan zijn dat te lezen wordt geboden, of dat planten een behandeling in de weg kunnen staan of, zoals in sommige gevallen, teniet doen.

 

Het gaat wel een serie worden met verwijzingen naar plantenbeschrijvingen die we op Plantaardigheden.nl of op Plantaardigheden.nu al hebben verzameld of nog zullen gaan plaatsen.

 

Een verhalen reeks waar u bij krijgt te horen of er meer of juist minder hoop gevestigd mag worden. Beweringen van elders waarvan u graag wil weten of het waar of niet waar is zullen worden besproken, u kunt als u wilt vragen en remedies aandragen op Plantaardigheden.nu, we zullen dan ons best doen de waarde ervan te bespreken. Bij elke mogelijke toepassing zal ik proberen te vermelden waarop ik me baseer, kunt u zelf daar gaan lezen van het naadje van de kous. Zoals gezegd moet u uw hoop niet vestigen op wat ik hier ga betogen maar nagaan of iets voor u waardevol kan zijn. Let u er wel op dat sommige oncologen zeer sceptisch kunnen reageren op stellingen die door een leek als ik dat bijvoorbeeld toch ben, worden aangedragen.

Soms zal hen de versimpelde weergave die ik doorgaans gebruik wat tegenstaan, de argumenten voor en tegen zullen worden genoemd, let erop dat wat u in deze reeks zal kunnen lezen geen wet van Meden en Perzen is en er mogelijk iets over het hoofd is gezien wat een oncoloog kan doen twijfelen. Doe daarom niets alleen, maar bespreek het met uw arts en apotheker. Ook als u alleen wat hebt geprobeerd laat het uw behandelaar weten, gaat er iets onverhoopt scheef dan kan naar een oplossing gezocht worden.

 

Ik zal zoveel mogelijk technische termen vermijden of als dat echt niet anders kan een verklaring geven van die term zoals ik die begrepen heb of in mijn (medische-) woordenboeken heb gevonden.

 

Deel een:

 

Er zijn grofweg gezegd vier typen aan te geven waarin de groep ziekten die onder de noemer kanker vallen zijn te rangschikken.

 • Carcinomen. Die komen voor op het epitheelweefsel (syn.: opperhuid, bij de organen spreken we meestal van epitheelweefsel of epitheelcellen) dat de oppervlakten van het lichaam en de organen bedekt. Vanzelfsprekend de huid, maar daarmee te vergelijken het darmstelsel, de dikke darm, de maag enzovoorts. Ongeveer negentig procent van de menselijke kanker valt onder deze groep.
 • Sarcomen. (syn.: Sarcoma) Hier gaat het om kanker van bindweefsels zoals bij spieren, botten en vezelvormige weefsels en kraakbeen deze vormen ongeveer twee procent van de groep kanker.
 • Leukemie en
 • Lymphoma Deze komen voort uit bloedvormende cellen en respectievelijk ook uit het immuunsysteem. De laatste twee nemen ongeveer acht procent voor hun rekening

 

Even ter verklaring van het begrip metastase, een woord dat veel gebruikt wordt in onderzoeksrapporten en in gesprekken met artsen vaak valt. Het medisch woordenboek uit het jaar nul dat ik gebruik geeft aan dat het letterlijk verplaatsing heet. Het is: in het bloed terecht komen van groepen cellen die zich via het bloed ergens anders kunnen hechten en daar zich verder kunnen ontwikkelen. Maar ook de groepjes worden metastase genoemd. Dat kan soms verwarring geven.

De meeste noemen het dan ook uitzaaien en uitzaaiingen als ze vast zijn komen te zitten.

 

Gebaseerd op het vermogen om zich uit te zaaien zijn er nog twee groepen te beschrijven:

 • Tumoren” ook wel adenomas genoemd, wanneer dit doorgaans beperkt blijft tot één tumor of locatie.
 • Kwaadaardige tumoren die ook wel adenocarcinomen worden genoemd en die bekend zijn onder de naam Adeno destruens syn. A. malignum in de teksten te vinden zijn. Deze groep infecteert normale weefsels en verspreid zich dan door heel het lichaam.

 

NB!:    Daarbij moet de opmerking geplaatst worden dat ook sarcomas, de kanker bij onder andere de spierweefsels, en de lymphomas zoals die in het immuunsysteem voorkomen ook kwaadaardige tumoren worden genoemd. Leukemie geeft niet altijd tumoren maar zijn wel kankers die bijzonder kwaadaardig van aard kunnen zijn.

 

Omdat het lichaam van een volwassene bestaat uit tien tot dertien biljoen (biljoen is een miljoen keer een miljoen = een 1 met 12 nullen) cellen die allemaal in een honderdtal dagen worden vervangen mag je er van uitgaan dat er honderd tot honderddertig miljoen cellen per dag vervangen worden nadat deze zijn gestorven. Voor een aantal celsoorten zoals de hersencellen is de normale celsterfte langzamer van verloop. Die van de darmen, de huidcellen maar ook van de zaadballen daarentegen verloopt veel sneller.  Deze “geprogrammeerde celsterfte wordt ook apoptose genoemd. Een probleem daarbij is dat het onduidelijk is wat de mechanismen zijn die de celsterfte bij normale cellen regelen.

Kankercellen kunnen op zes manieren van gewone cellen afwijken :

 

 • Sommigen zijn in staat zelf groeisignalen af te geven.
 • Sommigen zijn in staat signalen te negeren die de normale celsterfte regelen.
 • Sommigen ontduiken celsterfte
 • Sommigen zijn onbeperkt in het vermenigvuldigen van zichzelf
 • Sommigen stimuleren de vorming van bloedvaten richting zichzelf (angiogenese)
 • Sommigen zijn in staat andere weefsels binnen te dringen door uitzaaiing.

 

Het vermogen van tumoren om ongebreideld te groeien is de kern van het probleem, de mechanismen die de aanwas van cellen controleren hebben onvoldoende effect als het kanker betreft. Daaruit kan je concluderen dat als je stoffen of zoiets kunt vinden die de cirkel van groei doorbreekt en de zelfdoding van cellen zoals die bij normale cellen gewoon zijn kan stimuleren, dan ben je de medische “spekkoper” . Vandaar dat er een legioen wetenschapsbeoefenaren daar naar op zoek zijn.

Dat planten daarbij betrokken worden is als plantenliefhebber en eigenlijk ook een beetje speurneus naar hetzelfde een machtig interessant gegeven.

Als de ene onderzoeker iets gaat toepassen wat veelbelovend lijkt en de patiënt eet of gebruikt planten die het tegenovergestelde kunnen veroorzaken schiet het voor de patiënt niet op. Daarom zal de nadruk soms in dit verhaal komen te liggen op voedings- en genotsmiddelen die haaks staan op een toegepaste behandeling. Het zal duidelijk zijn dat het een complex verhaal gaat worden. Zet u schrap.

 

Voor het bovenstaande heb ik de inleiding genomen van een rapport aangaande het toepassen van geelwortel en dat vrij bewerkt. Dat rapport kent meer dan tweehonderd en nog wat referenties. Het is te vinden op Medline en is zomaar vrij te gebruiken.*

* Curcumin and Cancer Cells: How Many Ways Can Curry Kill Tumor Cells Selectively?

Jayaraj Ravindran, Sahdeo Prasad, and Bharat B. Aggarwalcorresponding author

Medline is een website waar onderzoeksrapporten worden verzameld en weergegeven, het is vrij compleet en de duvel en zijn ouwe rotmoer is er te vinden. Een schat van informatie, alleen jammer is dat in de meeste gevallen de volledige teksten van de rapporten achter een abonnementsysteem van uitgevers schuilgaan. Jammer, want op die manier kan je niet nagaan of de samenvattingen die vaak “ronkende” teksten bevatten niet kan controleren zonder een financiële aderlating.

 

We gaan verder met de tekst van bovengenoemd rapport omdat het een van de meest verhalende is op het gebied van kanker en wat er tegen gedaan kan worden. Op de volgende link: http://plantaardigheden.nu/?p=109#comment-86

Geplaatst in Kanker, wat te doen? | Reacties uitgeschakeld voor Kanker: Begin van het einde, of het einde van het begin? (Deel één)

Gevlekte scheerling.

In Oost-Europa kijken ze anders tegen het toepassen van kruiden aan dan wij hier gewend zijn. Ik hoorde onlangs een verhaal over het gebruik van gevlekte scheerling (Conium maculata) bij het tegengaan van kanker, in het bijzonder borstkanker. Nu is gevlekte scheerling een plant waarmee je iemand pijnloos naar de eeuwige kruidentuinen kan sturen door slechts een kleine hoeveelheid te gebruiken. Dus steiger ik als een opgewonden hengstenveulen achterna gezeten door een horzel bij het idee, -een homeopathische toepassing vooruit, maar – een tinctuur van standaardsterkte lijkt me echt teveel van het goede. Nu is er op het web niet zo een twee drie veel te vinden over toepassingen van de gevlekte scheerling als zodanig, daarom heb ik de volgende vraag voor u:

“Kent u volkstoepassingen van het gebruik van de gevlekte scheerling?”

Ik ben er reuze benieuwd naar en zal elk van uw reacties met zorg napluizen en over enige tijd kunnen we mogelijkerwijs onze kruidenboeken bijwerken, of u aanraden er totaal niet meer aan te denken.

In de eerste hierop volgende reactie vindt u het volledige artikel waar ik naar refereer.

Geplaatst in Planten en uw gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Gevlekte scheerling.

Schrijven over Planten kan kostbaar zijn

Het Verenigingsblad voor de Vereniging voor Fytotherapie nr. 2 van 2013 levert bij de korte berichten een inkijkje in de werking van de nieuwe Europese wetgeving over de strafbaarheid van gezondheidsclaims aangaande voedingsmiddelen en voedingssupplementen zoals kruiden ook wel eufemistisch genoemd worden met hun afgeleide preparaten. Er zijn uit voorbehoedzaamheid al een aantal websites op “zwart”gegaan.

Journalisten moeten op hun tellen passen als ze over de werkzaamheden van planten schrijven, want er zwaait wat financieels voor ze als de advertentieafdeling ongeweten een advertentie plaatst over wat de journalist in zijn onwetendheid daaromtrent heeft beschreven. Dan hakt zoiets er stevig in.

Websites die Google gebruiken ter financiering van hun website door hen gericht te laten adverteren moeten ook op hun tellen passen.

Google mag ook wel oppassen met hun reclames bij e-mail berichten die vaak gerelateerd zijn aan de inhoud van die web-post.  Op Plantaardigheden staat bij Gezond Groen een uitgebreider verhaal over de uitwerking van deze nieuwe wet.

Wat denkt u hierbij en hiervan? Laat het ons hier weten.

Geplaatst in Discussie en meningen | Reacties uitgeschakeld voor Schrijven over Planten kan kostbaar zijn

Discussie

Voor een start over de discussies rond bijen verwijzen we u in eerste instantie naar de uitzending van Radar daarover die te vinden is bij uitzending gemist. Er is veel te doen omtrent de bijensterfte en het onderwerp gaat ons zeer aan het hart. Wij van Plantaardigheden willen echter niet graag voorop lopen in deze discussie, maar geven u graag alle ruimte. Wilt u handvatten voor de discussie dan kunnen wij u wel enige handreikingen doen. We vernemen dat graag van u.

Paul

Geplaatst in Discussie en meningen | Reacties uitgeschakeld voor Discussie

Bijen en hommels en wespen

Een van de oprichters van Plantaardigheden was in een grijs verleden een bieboer in zijn vrije tijd.

Mijn zwager hield ook een volk of wat bijen in de achtertuin tot zoete tevredenheid van zijn vrouw mijn enigste zuster. Allergie maakte een einde aan zijn hobby.

Enkele goede kennissen houden bijen. Plantaardigheden staat vol met wetenswaardigheden over bijen. Bijvoorbeeld Bijenhotels, We bespraken boeken over bijen en ander grut, heeft u toch nog vragen? Stel ze gerust. Geen vraag zo ingewikkeld of we kennen wel een deskundige die het beantwoorden kan, of niet?

Omdat spammers aanvallen op onze website plegen, is direct plaatsen van reacties afgeblokt. Jammer maar stel gerust uw vraag via pollekens@gmail.com

 

 

Geplaatst in De wereld van bijen | Reacties uitgeschakeld voor Bijen en hommels en wespen

Planten en uw gezondheid

Deze website is de opvolger van de geweldige discussies die we voerden op pollekens.nl.

Heel lekkere recepten, erg goede tips en heel goede huismiddeltjes van planten vond u daar en hopelijk straks ook hier.

Wij vertellen u ook hoe u een geneeskrachtige plant gebruikt en hoe u die niet gebruikt.

Door de eeuwen heen toen er nog weinig medicijnen waren, wist men zich met planten te redden.

Gebruik het nooit zomaar, raadpleeg altijd een vakman of vakvrouw. Maar het is goed om het te weten.

Deze categorie is bedoeld voor vragen over het gebruik van planten in medicinale toepassingen. Maar ook de behandeling van kruiden, het maken van preparaten voor eigen gebruik. (dat laatste is van belang omdat u wettelijk verondersteld wordt geen preparaten en dergelijke voor anderen dan voor u zelf te maken. Of het nu verhandeld wordt of niet. Tenzij wetenschappelijk is aangetoond dat deze werkzaam zijn als geclaimd en dat er geen risico’s aan het gebruik zitten.)

De wetgever heeft een aantal zaken in voorbereiding die handel en wandel in kruiden en preparaten daarvan in tegenstelling tot andere onderwerpen die ons wat minder fortuinlijk kunnen doen zijn verre van liberaal zijn.

Soit, u kunt uw kennis delen op het forum dat het geven van reacties wat gemakkelijk moet maken.

Geplaatst in Planten en uw gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Planten en uw gezondheid

Planten verzorging, kruiden, kweek.

In deze categorie kunt u algemene vragen, opmerkingen enzovoort plaatsen, die de plant zelf als meewerkend voorwerp hebben.

Geplaatst in Planten | Reacties uitgeschakeld voor Planten verzorging, kruiden, kweek.