Kanker en de effecten van curcumine (deel drie)

Lees eerst de delen 1&2

Derde deel

We zijn nog niet klaar met de mechanismen die de apoptose in gang brengen dan wel dat ze op gang gehouden worden. Bij het cytochroom c waren we gebleven:

Cytochroom c is een klein rood gekleurd eiwit dat bij de energiewinning van de cel een rol speelt als elektronentransporteur. U voelt hem al aankomen bij beschadigingen van de mitochondriën in de cel komt het in het celvocht terecht waar het signalen af gaat geven die de in de vorige bijdrage genoemde kaspase-cascade veroorzaakt (cascade=opeenvolgende gebeurtenissen vergelijkbaar met een kettingreactie) en dat leidt weer tot apoptose.

Met andere woorden als curcumine helpt bij het vrijmaken van cytochroom c dan kan de aanmaak van bloedplaatjes, bij leukemie een van de problemen, op peil worden gehouden.

Het is trouwens een zeer specifiek eiwit voor alle levende organismen, het kan naast bepaalde andere eiwitten, als herkenningspunt gebruikt worden  dat de wetenschap helpt om de plaats van het organisme (lees: soorten) in de evolutie te bepalen en er kunnen ook verwantschappen mee worden herkend. Een curieus eiwit dus.

 

Het vrijmaken van de AIF

 

Met “AIF” wordt in medische rapporten de “apoptosis inducing factor” aangeduid en bedoeld wordt: een bepaalde stof, een eiwit, dat in de mitochondriën gevonden wordt. Het AIF verlaat deze “fabriekjes” om in het celvocht te worden opgenomen om van daaruit weer in de celkern terecht te komen. Daar kan het tekeer gaan en veroorzaakt ‘t het samentrekken van chromatine en het uiteenvallen van het DNA. Chromatine is een samenhang van DNA en eiwitten in de celkern van cellen met een volledige celopbouw. Het DNA zit niet “verpakt”, de bouw van het chromatine zorgt er voor dat het DNA compact is zodat het in de celkern past, buiten nog wat andere functies. Het kernmembraan zorgt er voor dat het compacte hoopje in de kern blijft en slechts daar tot uitdrukking van zijn functie komt.

Ergo, als de AI factor op dit keurige huishouden wordt losgelaten dan is het gedaan met de pret en sterft de cel. ***** 

 

*****

Thayyullathil F, Chathoth S, Hago A, Patel M, Galadari S. Rapid reactive oxygen species (ROS) generation induced by curcumin leads to caspase-dependent and -independent apoptosis in L929 cells. Free Radic Biol Med. 2008;45:1403–12. [PubMed] 

Lorenzo HK, Susin SA. Mitochondrial effectors in caspase-independent cell death. FEBS Lett. 2004;557:14–20. [PubMed]

Rashmi R, Kumar S, Karunagaran D. Human colon cancer cells lacking Bax resist curcumin-induced apoptosis and Bax requirement is dispensable with ectopic expression of Smac or downregulation of Bcl-XL. Carcinogenesis. 2005;26:713–23. [PubMed]

 

Groeifactoren en hun receptoren.

Zoals we bij de AI factor al zagen worden stoffen die invloed hebben op de processen in de cel een factor genoemd. Met receptoren worden plaatsen aangeduid waar informatie wordt uitgewisseld. We hebben die eerder met ontvangers vergeleken. Een aantal groeifactoren, die allemaal naar hun specifieke eigenschappen zijn ingedeeld en als zodanig een naam hebben gekregen, die een beetje te complex zijn om die hier allemaal te duiden, hebben een bewezen invloed op de groei van tumorcellen. Als je deze groeifactoren kunt onderdrukken of hun receptoren dan ben je al een aardig eindje op weg. Curcumine heeft dat effect en versterkt de apoptose in bijvoorbeeld in kwaadaardige tumoren  van het type adenocarcinoma in de longen.

 

Lev-Ari S, Starr A, Vexler A, et al. Inhibition of pancreatic and lung adenocarcinoma cell survival by curcumin is associated with increased apoptosis, down-regulation of COX-2 and EGFR and inhibition of Erk1/2 activity. Anticancer Res. 2006;26:4423–30. [PubMed]

Chadalapaka G, Jutooru I, Chintharlapalli S, et al. Curcumin decreases specificity protein expression in bladder cancer cells. Cancer Res. 2008;68:5345–54. [PMC free article][PubMed]

 

In het rapport (* Curcumin and Cancer Cells: How Many Ways Can Curry Kill Tumor Cells Selectively? Jayaraj Ravindran, Sahdeo Prasad, and Bharat B. Aggarwal)

waar ik stevig uit heb geput staan verder nog een aantal werkingen beschreven die op zijn zachtst gezegd meer voer voor de vakmensen zijn, met uitzondering van één, een combinatie met Taxol wilde ik het hierbij laten.

Het betreft het gebruik van curcumine in een techniek die nu wereldwijd wordt onderzocht. Want curcumine heeft een nadeel het kan niet zomaar worden toegepast bij alle typen kanker. In “Kanker 1” hadden we al opgemerkt dat curcumine slecht oplosbaar is in vet en olie zodat macereren in olie weinig zin heeft. Daardoor kan het een aantal typen tumoren niet binnendringen. Dat is bijvoorbeeld van belang bij borstkanker. Daarom zoekt men nu naar een mogelijkheid om de curcumine te verpakken in wat je populair gezegd vetbolletjes kan noemen (isotomen). Daar is meer over te lezen op de volgende link van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC),

 http://www.amc.nl/web/Het-AMC/Nieuws/Nieuwsoverzicht/Nieuws/Geelwortel-tegen-tumoren.htm , 

dat artikel is in het Nederlands en goed leesbaar.

Even tussendoor: Voor een beter begrip: Bij het onderzoek naar de werking van stoffen op de diverse typen kanker wordt onder meer gebruik gemaakt van zogenaamde cellijnen. Dat zijn gekweekte cellen die dan blootgesteld kunnen worden aan stoffen waarvan dan de effecten  kunnen worden bekeken. Met de resultaten kunnen onderzoekers aan de slag. Probleem is dat de omstandigheden in een laboratorium heel anders zijn en gewoon niet altijd één op één herhaald kunnen worden in het menselijk lichaam, omdat de biochemische fabriek die het menselijk lichaam eigenlijk is, allerlei barrières ingebouwd heeft die verhinderen dat het beoogde middel op zijn plek kan komen. Een aantal van die barrières zijn onder meer het spijsverteringskanaal, de bloedbaan en niet te vergeten, de chemische fabriek optima forma: de lever. Dus kunnen laboratoriumproeven een effect aantonen die nog niet herhaalt is of kan worden in het menselijk lichaam voordat er een methode is gevonden om voorbij de barrières te komen. U dient zich dan ook niet meteen blij te maken met “een dode mus”, als er een publicatie komt over een boeiend resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Eerst moeten barrièreproblemen worden opgelost als die er zijn, dan pas kunnen we ons verheugen op de resultaten. 

De werking van Taxol bij gebruik tegen borstkanker wordt blijkens de in vitro proeven niet door curcumine beïnvloed en de combinatie daarmee kan daarom goed mogelijk zijn. Veertig jaar geleden werd ik nog een beetje voor zot versleten omdat ik sprak van de mogelijkheden van de venijnboom (Taxus baccata) bij borstkanker. De geschiedenis heeft me een beetje gelijk gegeven. Alhoewel Taxol niet de ultieme remedie is gebleken, werkt het wel remmend  op de ontwikkeling van bestaande tumoren.

Het effect van curcumine op normale cellen.

Op basis van allerlei proeven zijn er sterke aanwijzingen dat curcumine diverse effecten heeft op endotheliale cellen (de bekleding van een aantal weefsels), lymfocyten (verschillende types witte bloedcellen), hepatocyten (levercellen), fibroblasten ( bindweefselcellen, de cellen die bijvoorbeeld om het spierweefsel zitten), thymocyten (lymfocyten die in de zwezerik –thymus- zijn omgevormd) en de weefsels van het borstepitheel, zijn de artsen en onderzoekers er nog niet helemaal uit waarom nu juist de tumoren aangepakt worden en de normale cellen niet. Er zijn wel veronderstellingen zoals de verhoogde opname van curcumine door tumorcellen tegenover de geringe opname door normale cellen. In het verhaal van het AMC wordt dat ook genoemd.

Het onderzoeksrapport besluit dat curcumine effectief is tegen een brede variatie tumorcellen en omdat het op zoveel verschillende manieren de celsterfte beïnvloed is het heel goed mogelijk dat de tumorcellen geen weerstand kunnen ontwikkelen tegen curcumine.

We zetten de waargenomen effecten van curcumine voor u op een rij:

·         Caspase – activering

·         Inductie van Sterfte receptoren

·         Het clusteren van FAS receptoren

·         De effecten op de p53/p21 processen

·         Het vrijmaken van “Apoptosis Inducing Factor” als besproken in Kanker 2

·         Het reguleren van de celcyclus

·         Het tegengaan van PI3K-AKT activering

·         Het tegengaan van de mTOR

·         Het verminderen van de werking van Androgeen receptoren

·         Het verminderen van groeifactoren en de receptoren daarbij

·         Het tegen gaan van de door AMP op gang gebrachte eiwitkinase. (AMPK)

·         Het verhinderen van zowel Cyclo-oxygenase alsmede de LOX5 expressie in de darmbekleding

·         Het tegengaan van “Ornithine Decarboxylase”

·         Het tegengaan van “Acidic Sphingomyelinase”

·         Het tegengaan van “Phospholipidase D”

·         Het Acitiveren van de “Thioredoxin reductase”

·         Het tegengaan van “STAT3 activering”

·          Het activeren van “c-Jun Kinase”

·          Het induceren van DNA fragmentatie

·          Het direct veroorzaken van DNA schade van carcinoomcellen

·          Het binden en tegengaan van  “Glyoxalase”

·          Het onderdrukken van anti-apoptotische eiwitten

·         Het activeren van specifieke proteases

·         Het in balans houden van anti- en pro-oxydanten

·         Het veroorzaakt Autofagie

·         Het onderdrukken van NF-kB

·         Het tegengaan van “Wnt/bèta-catenin signalen”

Een aantal hebben we besproken en verder dan dit wil ik hier nu niet gaan.

Het unieke van curcumine zit hem in het grote aantal waargenomen effecten. Het belang hiervan hebben we met deze lijst nog eens onderstreept.

Omdat gezonde cellen bij de onderzoeken nauwelijks of geen hinder schenen te ondervinden van curcumine is het een aantrekkelijke kandidaat voor medicijnontwikkeling. Vanzelfsprekend bijna eindigt het met de woorden dat verder onderzoek geboden is. Vooral waar het de toegang tot de tumoren betreft.

Even kort samengevat voor praktisch gebruik: Anders dan bij darmkanker heeft het geen zin om nu uw voedingspatroon om te buigen naar een koenjitrijk dieet. Het komt gewoon niet op de plek waar het actief moet zijn. We zullen af moeten wachten tot wanneer de “nanotechniek” van de vetbolletjes uitontwikkeld is voordat we het voor allerlei typen tumoren kunnen inzetten.

Voor het behandelen van darmkanker heb ik in een krantenartikel gelezen dat ca. acht gram kurkuma per dag effectief zou zijn.  Alleen welke? De Curcuma longa met zijn 1% curcumine of de Curcuma xanthorrhiza met 1/10 %. Reed Elzevier is de eigenaar van de relevante rapporten en die maakt dat het mijn budget te boven gaat om u dat precies te kunnen vertellen. Acht gram Curcuma longa (rhiz.) komt dan ongeveer overeen met circa tachtig milligram curcumine.

Als het gaat om de curcuminebereiding gok ik dat het om de Curcuma longa gaat, maar als keukenspecerij gaat het over de Curcuma xanthorrhiza de Koenjit en ik vermoed dan dat er gesproken wordt over de laatste. De C. longa wordt op het Indisch schiereiland het meest gekweekt en er wordt qua smaak een beetje neerbuigend over gedaan. Mijn Indiase kruidenboeken reppen over een groot aantal aandoeningen waarvoor het gebruikt kan worden. De Curcuma longa wordt na de oogst meestal gekookt en daarna gedroogd en gemalen afhankelijk van de bestemming nadien.

Op Plantaardigheden.nl is een “monografie”geplaatst op de volgende`pagina:http://plantaardigheden.nl/art_div/geelwortel.htm . Dat is het enige artikel over de soort Curcuma niet te verwarren met de Canadese geelwortel waarover ik al andere bijdragen schreef. Alle kwalen waar bij de geelwortel sprake is komen daar aan bod.

In de volgende aflevering in deze reeks komen we te spreken over de oorzaken van het ontstaan van de diverse typen kanker.

 

Over pollekens

Tuinontwerper, consultant, publicist, kruidenkenner, natuurgids, recensist, radiopraatjesmaker.
Dit bericht is geplaatst in Kanker, wat te doen?. Bookmark de permalink.