Kanker: Begin van het einde, of het einde van het begin? (Deel één)

Kanker en planten, wanneer gaat dat goed en wanneer fout?

Recente berichten over curcumine uit de geelwortel, bekend van uw kruidenrekje, laat oncologen verbaasd staan over het grote aantal inwerkingen op tumoren. Hoe zit dat?

Dat kunt u lezen op in  delen van een cyclus over kanker.  Ik ben met twee Belgische deskundigen begonnen aan deze serie om zin en onzin over het gebruik van planten tegen kanker te ontrafelen. Daarbij worden moeilijke begrippen en termen niet uit de weg gegaan maar wordt wel geprobeerd deze uit te leggen. Het kan best een lange serie worden, over alles wat u hierover maar zou willen weten.

Staat er niet wat u zocht, dan kunt u uw vragen kwijt of reageren op de serie, dat mag ook.

 

Kanker leeft bij de mensen en moet eigenlijk dood.

 Inleiding

Omdat in mijn directe omgeving recentelijk een aantal mensen zijn overleden aan diverse soorten van kanker pak ik een in de steek gelaten project  weer op in de wetenschap dat ik u niet het naadje van de kous kan uitleggen, want ik ben geen oncoloog en in de verste verte ook niet medisch geschoold.

Wel heb ik de nodige publicaties gelezen en onderzoeken gevolgd en ben zelf wat meer gegroeid in kennis en die kennis wil ik met u gaan delen.

De reden is eigenlijk vrij simpel: Er wordt wat onzin op het wereldwijdeweb ten berde gedragen en tot overmaat van ramp vroeg laatst iemand aan ons, de redactie van Plantaardigheden, om een recept voor zwarte zalf en adressen waar de ingrediënten te koop waren.

Nu heeft Tros Radar al de nodige, terecht negatieve, aandacht daar aan gegeven maar toch zijn er gehypte verhalen in omloop en zijn er mensen die dat graag willen hebben omdat gewetenlozen dat te koop aanbieden en daar fantasievolle claims aanhangen en mensen in wanhoop de stomste en ook gevaarlijke dingen willen doen om aan het leven vast te willen houden

Op het web zijn ook de anti-kwak verenigingen en daarmee verwant, skepsis actief maar daar heb ik ook gemerkt dat die soms wel eens de klok gehoord hebben maar niet geheel op de hoogte zijn van de plaats waar de klepel hangt, soms zijn die betogen zo wild dat ik ze niet verder kan lezen, laat staan dat ik hier een citaat wil aanhalen. U zoekt ze zelf maar eens.

 

Wat we nu gaan doen is een overzicht geven van de soorten ziekten die samengevat worden onder de alomvattende term kanker. De soorten behandelingen die worden toegepast in de geneeskunde en welke daarbij ondersteund kunnen worden door gebruik te maken van wat het plantenrijk te bieden heeft. Dat is heel wat, zult u gaan merken, echter wat meestal niet gebeurt op het www. zijn de nadelen die eraan zitten en dat wordt meestal nagelaten te vermelden, of dat het heel goed onzin kan zijn dat te lezen wordt geboden, of dat planten een behandeling in de weg kunnen staan of, zoals in sommige gevallen, teniet doen.

 

Het gaat wel een serie worden met verwijzingen naar plantenbeschrijvingen die we op Plantaardigheden.nl of op Plantaardigheden.nu al hebben verzameld of nog zullen gaan plaatsen.

 

Een verhalen reeks waar u bij krijgt te horen of er meer of juist minder hoop gevestigd mag worden. Beweringen van elders waarvan u graag wil weten of het waar of niet waar is zullen worden besproken, u kunt als u wilt vragen en remedies aandragen op Plantaardigheden.nu, we zullen dan ons best doen de waarde ervan te bespreken. Bij elke mogelijke toepassing zal ik proberen te vermelden waarop ik me baseer, kunt u zelf daar gaan lezen van het naadje van de kous. Zoals gezegd moet u uw hoop niet vestigen op wat ik hier ga betogen maar nagaan of iets voor u waardevol kan zijn. Let u er wel op dat sommige oncologen zeer sceptisch kunnen reageren op stellingen die door een leek als ik dat bijvoorbeeld toch ben, worden aangedragen.

Soms zal hen de versimpelde weergave die ik doorgaans gebruik wat tegenstaan, de argumenten voor en tegen zullen worden genoemd, let erop dat wat u in deze reeks zal kunnen lezen geen wet van Meden en Perzen is en er mogelijk iets over het hoofd is gezien wat een oncoloog kan doen twijfelen. Doe daarom niets alleen, maar bespreek het met uw arts en apotheker. Ook als u alleen wat hebt geprobeerd laat het uw behandelaar weten, gaat er iets onverhoopt scheef dan kan naar een oplossing gezocht worden.

 

Ik zal zoveel mogelijk technische termen vermijden of als dat echt niet anders kan een verklaring geven van die term zoals ik die begrepen heb of in mijn (medische-) woordenboeken heb gevonden.

 

Deel een:

 

Er zijn grofweg gezegd vier typen aan te geven waarin de groep ziekten die onder de noemer kanker vallen zijn te rangschikken.

 • Carcinomen. Die komen voor op het epitheelweefsel (syn.: opperhuid, bij de organen spreken we meestal van epitheelweefsel of epitheelcellen) dat de oppervlakten van het lichaam en de organen bedekt. Vanzelfsprekend de huid, maar daarmee te vergelijken het darmstelsel, de dikke darm, de maag enzovoorts. Ongeveer negentig procent van de menselijke kanker valt onder deze groep.
 • Sarcomen. (syn.: Sarcoma) Hier gaat het om kanker van bindweefsels zoals bij spieren, botten en vezelvormige weefsels en kraakbeen deze vormen ongeveer twee procent van de groep kanker.
 • Leukemie en
 • Lymphoma Deze komen voort uit bloedvormende cellen en respectievelijk ook uit het immuunsysteem. De laatste twee nemen ongeveer acht procent voor hun rekening

 

Even ter verklaring van het begrip metastase, een woord dat veel gebruikt wordt in onderzoeksrapporten en in gesprekken met artsen vaak valt. Het medisch woordenboek uit het jaar nul dat ik gebruik geeft aan dat het letterlijk verplaatsing heet. Het is: in het bloed terecht komen van groepen cellen die zich via het bloed ergens anders kunnen hechten en daar zich verder kunnen ontwikkelen. Maar ook de groepjes worden metastase genoemd. Dat kan soms verwarring geven.

De meeste noemen het dan ook uitzaaien en uitzaaiingen als ze vast zijn komen te zitten.

 

Gebaseerd op het vermogen om zich uit te zaaien zijn er nog twee groepen te beschrijven:

 • Tumoren” ook wel adenomas genoemd, wanneer dit doorgaans beperkt blijft tot één tumor of locatie.
 • Kwaadaardige tumoren die ook wel adenocarcinomen worden genoemd en die bekend zijn onder de naam Adeno destruens syn. A. malignum in de teksten te vinden zijn. Deze groep infecteert normale weefsels en verspreid zich dan door heel het lichaam.

 

NB!:    Daarbij moet de opmerking geplaatst worden dat ook sarcomas, de kanker bij onder andere de spierweefsels, en de lymphomas zoals die in het immuunsysteem voorkomen ook kwaadaardige tumoren worden genoemd. Leukemie geeft niet altijd tumoren maar zijn wel kankers die bijzonder kwaadaardig van aard kunnen zijn.

 

Omdat het lichaam van een volwassene bestaat uit tien tot dertien biljoen (biljoen is een miljoen keer een miljoen = een 1 met 12 nullen) cellen die allemaal in een honderdtal dagen worden vervangen mag je er van uitgaan dat er honderd tot honderddertig miljoen cellen per dag vervangen worden nadat deze zijn gestorven. Voor een aantal celsoorten zoals de hersencellen is de normale celsterfte langzamer van verloop. Die van de darmen, de huidcellen maar ook van de zaadballen daarentegen verloopt veel sneller.  Deze “geprogrammeerde celsterfte wordt ook apoptose genoemd. Een probleem daarbij is dat het onduidelijk is wat de mechanismen zijn die de celsterfte bij normale cellen regelen.

Kankercellen kunnen op zes manieren van gewone cellen afwijken :

 

 • Sommigen zijn in staat zelf groeisignalen af te geven.
 • Sommigen zijn in staat signalen te negeren die de normale celsterfte regelen.
 • Sommigen ontduiken celsterfte
 • Sommigen zijn onbeperkt in het vermenigvuldigen van zichzelf
 • Sommigen stimuleren de vorming van bloedvaten richting zichzelf (angiogenese)
 • Sommigen zijn in staat andere weefsels binnen te dringen door uitzaaiing.

 

Het vermogen van tumoren om ongebreideld te groeien is de kern van het probleem, de mechanismen die de aanwas van cellen controleren hebben onvoldoende effect als het kanker betreft. Daaruit kan je concluderen dat als je stoffen of zoiets kunt vinden die de cirkel van groei doorbreekt en de zelfdoding van cellen zoals die bij normale cellen gewoon zijn kan stimuleren, dan ben je de medische “spekkoper” . Vandaar dat er een legioen wetenschapsbeoefenaren daar naar op zoek zijn.

Dat planten daarbij betrokken worden is als plantenliefhebber en eigenlijk ook een beetje speurneus naar hetzelfde een machtig interessant gegeven.

Als de ene onderzoeker iets gaat toepassen wat veelbelovend lijkt en de patiënt eet of gebruikt planten die het tegenovergestelde kunnen veroorzaken schiet het voor de patiënt niet op. Daarom zal de nadruk soms in dit verhaal komen te liggen op voedings- en genotsmiddelen die haaks staan op een toegepaste behandeling. Het zal duidelijk zijn dat het een complex verhaal gaat worden. Zet u schrap.

 

Voor het bovenstaande heb ik de inleiding genomen van een rapport aangaande het toepassen van geelwortel en dat vrij bewerkt. Dat rapport kent meer dan tweehonderd en nog wat referenties. Het is te vinden op Medline en is zomaar vrij te gebruiken.*

* Curcumin and Cancer Cells: How Many Ways Can Curry Kill Tumor Cells Selectively?

Jayaraj Ravindran, Sahdeo Prasad, and Bharat B. Aggarwalcorresponding author

Medline is een website waar onderzoeksrapporten worden verzameld en weergegeven, het is vrij compleet en de duvel en zijn ouwe rotmoer is er te vinden. Een schat van informatie, alleen jammer is dat in de meeste gevallen de volledige teksten van de rapporten achter een abonnementsysteem van uitgevers schuilgaan. Jammer, want op die manier kan je niet nagaan of de samenvattingen die vaak “ronkende” teksten bevatten niet kan controleren zonder een financiële aderlating.

 

We gaan verder met de tekst van bovengenoemd rapport omdat het een van de meest verhalende is op het gebied van kanker en wat er tegen gedaan kan worden. Op de volgende link: http://plantaardigheden.nu/?p=109#comment-86

Over pollekens

Tuinontwerper, consultant, publicist, kruidenkenner, natuurgids, recensist, radiopraatjesmaker.
Dit bericht is geplaatst in Kanker, wat te doen?. Bookmark de permalink.