Disclaimer & Colofon

Deze website is gearchiveerd door de

Plantaardigheden en Pollekens. Disclaimer & Colofon.

Deze website is puur bedoeld om informatie te geven over planten en de mogelijkheden van planten voor uw voeding, uw gezondheid en het bestrijden van kwalen en ziekten.
Verder heeft het de eigenschappen van een blog waar ik verhalen of wetenswaardigheden te berde breng die normaal gesproken op Plantaardigheden.nl geplaatst zouden worden, alleen weerhouden zelfopgelegde regels hen van publicatie van sommige aspecten van het gebruik van planten. Aangezien ik, als beheerder van deze site volslagen onafhankelijk ben en geen enkele commerciële binding heb met het verhandelen van kruiden en preparaten, kan en zal ik me beroepen op mijn recht op vrije meningsuiting zoals dat wettelijk is geregeld. Dat zal ik dan ook blijven doen.
U mag reageren op stellingen en beweringen, maar houdt er dan rekening mee dat als u gezondheidsclaims aan kruiden en preparaten hangt in uw reacties en u heeft wel belang bij het aanprijzen van een product, een kruid of een preparaat u wel juridisch kan worden aangesproken. In dat geval moet u de teksten zorgvuldig opstellen om te voorkomen dat het u geld gaat kosten. Dit is een gemodereerde site, elke reactie wordt eerst gescreend op flauwe kul en eventuele zinsneden die een mogelijk juridisch vervolg kunnen opleveren. Daarover zal ik in de voorkomende gevallen contact met u als opsteller van het bericht opnemen. Laat dit echter u niet ontmoedigen te reageren als u dat wil, het bovenstaande is alleen bedoeld om te voorkomen dat er geld uit uw zak geklopt kan gaan worden. Want als reageerder bent u verantwoordelijk voor uw eigen uitspraken.

Uw reacties en opmerkingen kunt u beter sturen naar Pollekens@gmail.com  omdat ik besloten heb om de plaatsing van reacties tot een minimum te beperken omdat het, in vooral Oost-Europa, een hobbie blijkt te zijn om sites als deze te infiltreren met reclameboodschappen van decente en totaal niet decente aard en me het modereren anders meer dan een dagtaak oplevert.

Over het algemeen zult u dan ook geen adverteerders tegenkomen op deze pagina’s om de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen en het recht van het uiten van meningen niet door bijvoorbeeld automatisch gegenereerde advertenties te laten saboteren. Hetgeen een andere website op een niet misselijke boete is komen staan.
Er is een relatie met Plantaardigheden.nl, deze website heeft wel sponsoren maar dezen en de redactie van Plantaardigheden, noch de eigenaar kunnen worden aangesproken op de op deze site geplaatste teksten.

Ik probeer mijn teksten bij voorkeur vrij te houden en van mogelijke onjuistheden of onbewezen stellingen, echter soms glipt er een onvolkomenheid in. Het staat u vrij en u wordt ook aangemoedigd mij daarop te wijzen, ik zal er goede nota van nemen.

Het advies dat u met de nodige regelmaat in teksten zult tegenkomen, dat u als u één of meer van de aangedragen kruiden of preparaten wil gaan gebruiken, u moet overleggen met een arts en of apotheker, dan is dat geen loze kreet. Met de arts is uw behandelend arts of medisch specialist bedoeld. Voor Nederland geldt dat apothekers artsen zijn met farmacie als specialisme, in België is dat anders, apothekers zijn daar meer vergelijkbaar met wat in Nederland een Drogist heet te zijn. Overleg met de apotheker moet u dan lezen als een apotheker die geschoold is in de pathologie. In Frankrijk is de zaak vergelijkbaar met die in België.
De goede ambachtelijke drogist, kan u ook adviseren maar is niet bevoegd u sluitende adviezen te geven anders dan voor wat hij u mag verkopen. Bij een goed advies heeft hij ook inzicht nodig in uw medicijngebruik en voor zover hij ongewenst samengaan daarmee niet kan beoordelen is ook na diens advies, overleg met uw arts en apotheker noodzakelijk.
Herboristen, fytotherapeuten, natuurgenezers en anderen die in de niet reguliere hoek werkzaam zijn en niet afgestudeerd zijn als arts, zijn niet bevoegd diagnoses te stellen.
Heeft u een probleem en wilt u dat op deze site voorleggen voor advies dan moet er sprake zijn van een diagnose door een arts gesteld. Voor alle op deze site voorgelegde problemen geld de stelling dat u daarop een voorstel krijgt, die u vrij bent om op te volgen voor eigen risico. Van hieruit kan niet worden nagegaan of er sprake is van een juiste voorstelling van zaken van uw kant en of u geen fouten maakt bij de dosering en dergelijke en ook niet of er sprake is van conflicterende medicijnen die u daarnaast gebruikt. Het komt met betreurenswaardige regelmaat voor, dat bezoekers van websites te hooi en te gras winkelen in allerlei remedies en daarmee experimenterend in problemen komen. Deze site is ondermeer bedoeld om dat juist te voorkomen.

Ik bedank de eigenaar van Plantaardigheden.nl en de daaraan gelieerde sites voor het kosteloos ter beschikking stellen van ruimte en webadres.
Verder en bij voorbaat wil ik hen bedanken die bij artikelen waarbij specialistische kennis om een betrouwbare tekst over onderwerpen te kunnen schrijven mij ontbrak, belangeloos hun tijd ter beschikking stelden en stellen om mij te corrigeren en zonodig bij te sturen.
Zij verkozen meestal om anoniem te blijven, hetgeen ik respecteer. Vooral medisch actieve specialisten hebben er geen behoefte aan om aan onnodige en meestal ook ongefundeerde kritiek, bloot te staan van verenigingen die zich ijveren om de in hun ogen alternatieve kunde en methoden te ridiculiseren.

Paul Munnik                                                                                          Terug naar Home
Breda

e-mail: Pollekens@gmail.com
telefoon: +31 (0)765614535

Geef een reactie